TANITIM

11.12.2018

Genel Yapı
Günümüzün bilgi toplumunda endüstri, ekonomi, toplum ve bilimin sayısız alanı, bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasına bağımlı hale gelmiştir. Mezunlarımız, motive edici bir ortamda, kendilerini bu dinamik ve değişken iş dünyasına hazırlayacak kapsamlı ve bütünsel bir eğitim ile donatılmış olacaklardır. Lisans programının öngörülen öğretim süresi dört yıldır.
 
Programın İçeriği
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı, köklü bir teoriye dayalı uygulama dersleri ve stajlar yoluyla, araştırma ve endüstri odaklı bir öğrenimi birleştirmektedir. Programın öncelikli içerikleri, problem analizi ve bilgisayar destekli çözüm stratejilerinin hayata geçirilmesi, dağıtık ağ ortamlarına yönelik algoritmaların geliştirilmesi ve büyük veri yığınlarının analizi ve işlenmesidir. Programı özel kılan bir diğer nokta da Endüstri 4.0 vizyonuna verdiği ağırlıktır. Ayrıca mezunlarımızın iş dünyasında kalıcı bir konum edinmek için ihtiyaç duyacakları sosyal ve yaratıcı yeterliliklerin kazandırılmasına da önem verilmektedir.
 
 
Kazanımlar
Öğrencilerimiz, partner üniversitemiz olan Otto von Guericke University Magdeburg’un sunduğu olanaklar ile yurtdışı tecrübesi kazanabileceklerdir. Öğrenciler lisans programı dahilinde yurtdışında eğitim, staj, eğitimi destekleyici sanayi projelerinde yer alma imkanlarından faydalanabileceklerdir. Programda öğrencilerin Almanca eğitimin yanında İngilizce de öğrenerek üç dile hakim mezunlar olarak yetişmesi amaçlanmaktadır.
 
 
Partner Üniversite
Otto von Guericke University Magdeburg, Bilgisayar Mühendisliği alanında köklü bir bilimsel geleneğe sahiptir ve hem araştırma odaklılığı hem de uygulamaya dönüklüğü ile öne çıkarak sağlam temelli ve aynı zamanda yenilikçi bir öğrenimi garanti etmektedir. Bu birikim, iki üniversite olarak birlikte oluşturduğumuz ve Endüstri 4.0 odağı ile yüksek derecede güncelliğe sahip lisans programımızın ağırlık verdiği konularda da kendini göstermektedir