Türk-Alman Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği

02.03.2019

Günümüzün bilgi toplumunda endüstri, ekonomi, toplum ve bilimin sayısız alanı, bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasına bağımlı hale gelmiştir. Mezunlarımız, motive edici bir ortamda, kendilerini bu dinamik ve değişken iş dünyasına hazırlayacak kapsamlı ve bütünsel bir eğitim ile donatılmış olacaklardır. Lisans programının öngörülen öğretim süresi dört yıldır.  Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı, köklü bir teoriye dayalı uygulama dersleri ve stajlar yoluyla, araştırma ve endüstri odaklı bir öğrenimi birleştirmektedir. Programın öncelikli içerikleri, problem analizi ve bilgisayar destekli çözüm stratejilerinin hayata geçirilmesi, dağıtık ağ ortamlarına yönelik algoritmaların geliştirilmesi ve büyük veri yığınlarının analizi ve işlenmesidir. Programı özel kılan bir diğer nokta da Endüstri 4.0 vizyonuna verdiği ağırlıktır. Ayrıca mezunlarımızın iş dünyasında kalıcı bir konum edinmek için ihtiyaç duyacakları sosyal ve yaratıcı yeterliliklerin kazandırılmasına da önem verilmektedir.