Öğretim Planı

1. DÖNEM / 1. SEMESTER

 

2. DÖNEM / 2. SEMESTER

 

3. DÖNEM / 3. SEMESTER

KOD

CODE

AD

NAME

ÖN KOŞUL

VOR.

T

U

L

AKTS

ECTS

INF201

Diskrete Strukturen

Discrete Structures

Ayrık Yapılar

 

2

2

1

6

INF203

Algorithmen und Datenstrukturen I

Algorithms and Data Structures I

Algoritmalar ve Veri Yapıları I

 

2

 

2

6

INF205

Datenbanksysteme

Database Systems

Veritabanı Sistemleri

 

2

 

2

6

INF209

Computernetze

Computer Networks

Bilgisayar Ağları

 

2

2

 

6

ENG341

Technisches Englisch I

Technical English I

Teknik İngilizce I

 

2

   

2

ENG201

Englisch III

English III

İngilizce III

ENG102

3

   

2

AIT001

Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I

Atatürk’s Principles and History of Revolution I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

2

   

2

TOPLAM / SUMME

 

15

4

5

30

 

4. DÖNEM / 4. SEMESTER

KOD

CODE

AD

NAME

ÖN KOŞUL

VOR.

T

U

L

AKTS

ECTS

MAT204

Statistische Methoden der Datenanalyse

Statistical Methods for Data Analysis

Veri Analizinin İstatistiksel Yöntemleri

 

2

2

1

6

INF202

Software Engineering

Software Engineering

Yazılım Mühendisliği

 

1

 

3

6

INF204

Algorithmen und Datenstrukturen II

Algorithms and Data Structures II

Algoritmalar ve Veri Yapıları II

 

2

 

2

6

INF208

Eingebettete Systeme

Embedded Systems

Gömülü Sistemler

 

2

 

2

6

ENG342

Technisches Englisch II

Technical English II

Teknik İngilizce II

 

2

   

2

ENG202

Englisch IV

English IV

İngilizce IV

ENG201

3

   

2

AIT002

Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II

Atatürk’s Principles and History of Revolution II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 

2

   

2

TOPLAM / SUMME

 

14

2

8

30

 

5. DÖNEM / 5. SEMESTER

KOD

CODE

AD

NAME

ÖN KOŞUL

VOR.

T

U

L

AKTS

ECTS

SDP

Wahlbereich - Projekt

Elective Courses - Project

Seçmeli Alan - Proje

       

6

SDIa

Wahlbereich I - Praktische Informatik

Elective Courses I - Practical Computer Science

Seçmeli Dersler I - Uygulamalı Bilgisayar Mühendisliği

       

24*

SDIb

Wahlbereich I - Technische Informatik

Elective Courses I - Computer Engineering

Seçmeli Dersler I - Bilgisayar Donanımı

       

SDIc

Wahlbereich I - Theoretische Informatik und Mathematik

Elective Courses I - Theoretical Computer Science and Mathematics

Seçmeli Dersler I - Bilgisayar Mühendisliği Teorik Kuramları ve Matematik

       

SDId

Wahlbereich I - Wirtschaftsinformatik

Elective Courses I - Business Informatics

Seçmeli Dersler I - İşletme Enformatiği

       

SDIe

Freie Wahlfächer I

Free Electives I

Genel Seçmeli Dersler I

       

TOPLAM / SUMME

       

30

  • (SDIx) seçmeli alanlarında yer alan derslerin listesini aşağıda bulabilirsiniz.

  • Eine Liste der Kurse in den jeweiligen Wahlbereichen (SDIx) finden Sie weiter unten.

 

6. DÖNEM / 6. SEMESTER

KOD

CODE

AD

NAME

ÖN KOŞUL

VOR.

T

U

L

AKTS

ECTS

SDIIa

Wahlbereich II - Praktische Informatik

Elective Courses II - Practical Computer Science

Seçmeli Dersler II - Uygulamalı Bilgisayar Mühendisliği

       

30*

SDIIb

Wahlbereich II - Technische Informatik

Elective Courses II - Computer Engineering

Seçmeli Dersler II - Bilgisayar Donanımı

       

SDIIc

Wahlbereich II - Theoretische Informatik und Mathematik

Elective Courses II - Theoretical Computer Science and Mathematics

Seçmeli Dersler II - Bilgisayar Mühendisliği Teorik Kuramları ve Matematik

       

SDIId

Wahlbereich II - Wirtschaftsinformatik

Elective Courses II - Business Informatics

Seçmeli Dersler II - İşletme Enformatiği

       

SDIIe

Freie Wahlfächer II

Free Electives II

Genel Seçmeli Dersler II

       

TOPLAM / SUMME

       

30

  • (SDIIx) seçmeli alanlarında yer alan derslerin listesini aşağıda bulabilirsiniz.

  • Eine Liste der Kurse in den jeweiligen Wahlbereichen (SDIIx) finden Sie weiter unten.

 

7. DÖNEM / 7. SEMESTER

KOD

CODE

AD

NAME

ÖN KOŞUL

VOR.

T

U

L

AKTS

ECTS

FPR403

Fachpraktikum

Vocational Internship

Mesleki Alan Stajı

       

6

INF301

Wissenschaftliches Seminar

Seminar in Scientific Work

Bilimsel Çalışma Semineri

 

1

   

2

ISG001

Arbeitsgesundheit und -sicherheit I

Occupational Safety and Health I

İş Sağlığı ve Güvenliği I

 

2

   

2

SDIIIa

Wahlbereich III - Praktische Informatik

Elective Courses III - Practical Computer Science

Seçmeli Dersler III - Uygulamalı Bilgisayar Mühendisliği

       

20*

SDIIIb

Wahlbereich III - Technische Informatik

Elective Courses III - Computer Engineering

Seçmeli Dersler III - Bilgisayar Donanımı

       

SDIIIc

Wahlbereich III - Theoretische Informatik und Mathematik

Elective Courses III - Theoretical Computer Science and Mathematics

Seçmeli Dersler III - Bilgisayar Mühendisliği Teorik Kuramları ve Matematik

       

SDIIId

Wahlbereich III - Wirtschaftsinformatik

Elective Courses III - Business Informatics

Seçmeli Dersler III - İşletme Enformatiği

       

SDIIIe

Freie Wahlfächer III

Free Electives III

Genel Seçmeli Dersler III

       

TOPLAM / SUMME

 

3

0

0

30

  • (SDIIIx) seçmeli alanlarında yer alan derslerin listesini aşağıda bulabilirsiniz.

  • Eine Liste der Kurse in den jeweiligen Wahlbereichen (SDIIIx) finden Sie weiter unten.

 

8. DÖNEM / 8. SEMESTER

KOD

CODE

AD

NAME

ÖN KOŞUL

VOR.

T

U

L

AKTS

ECTS

ING402

Bitirme Tezi

Bachelor Thesis

Bachelorarbeit

       

12

ING406

Recht für Ingenieure

Law for Engineers 

Mühendisler İçin Hukuk

 

2

   

2

ISG002

Arbeitsgesundheit und -sicherheit II

Occupational Safety and Health II

İş Sağlığı ve Güvenliği II

 

2

   

2

ING404

Entrepreneurship

Entrepreneurship

Girişimcilik

 

2

   

2

SDIVa

Wahlbereich IV - Praktische Informatik

Elective Courses IV - Practical Computer Science

Seçmeli Dersler IV - Uygulamalı Bilgisayar Mühendisliği

       

12*

SDIVb

Wahlbereich IV - Technische Informatik

Elective Courses IV - Computer Engineering

Seçmeli Dersler IV - Bilgisayar Donanımı

       

SDIVc

Wahlbereich IV - Theoretische Informatik und Mathematik

Elective Courses IV - Theoretical Computer Science and Mathematics

Seçmeli Dersler IV - Bilgisayar Mühendisliği Teorik Kuramları ve Matematik

       

SDIVd

Wahlbereich IV - Wirtschaftsinformatik

Elective Courses IV - Business Informatics

Seçmeli Dersler IV - İşletme Enformatiği

       

SDIVe

Freie Wahlfächer IV

Free Electives IV

Genel Seçmeli Dersler IV

       

TOPLAM / SUMME

 

6

0

0

30

  • (SDIVx) seçmeli alanlarında yer alan derslerin listesini aşağıda bulabilirsiniz.

  • Eine Liste der Kurse in den jeweiligen Wahlbereichen (SDIVx) finden Sie weiter unten.

 

* Öğrenciler toplamda 84 AKTS'lik ders vermek zorundadır. Bunlardan en az 12 AKTS Uygulamalı Bilgisayar Mühendisliği havuzundan (SDI-SDIVa), en az 12 AKTS Bilgisayar Donanımı havuzundan (SDI-IVb), en az 12 AKTS Bilgisayar Mühendisliği Teorik Kuramları ve Matematik havuzundan (SDI-IVc) olmalıdır. Geriye kalan 48 AKTS'yi aşağıdaki seçmeli ders havuzlarında yer alan derslerle tamamlayabilirler, ancak "Genel Seçmeli Dersler" havuzundan (SDIe-SDIVe) aldıkları dersler toplamda 18 AKTS'yi geçmemelidir. "Genel Seçmeli Dersler" havuzu aşağıda listelenen dersleri ve Türk-Alman Üniversitesi lisans bölülmerinde açılan bütün Almanca dersleri kapsar.


Seçmeli Alan – Proje (SDP) 

Wahlbereich – Projekt (SDP)

NO

KOD

CODE

AD

NAME

ÖN KOŞUL

VOR.

T

U

L

AKTS

ECTS

1

WIN311

Projekt I: Innovations- und Technologiemanagement 

Project I: Innovation and Technology Management

Proje I: Yenilik ve Teknoloji Yönetimi Projesi

 

1

 

4

6

2

MEC319

Mechatronisches Projekt 

Mechatronics Project

Mekatronik Projesi

 

1

 

4

6

3

INF303

Software Engineering Projekt

Software Engineering Project

Yazılım Mühendisliği Projesi 

INF102

1

 

3

6

4

ETE391

Elektrotechnisches Projekt 

Electrical and Electronics Engineering Project

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Projesi

 

1

 

4

6

 

 

Seçmeli Dersler - Uygulamalı Bilgisayar Mühendisliği (SDIa, SDIIa, SDIIIa, SDIVa) 

Wahlbereich - Praktische Informatik (SDIa, SDIIa, SDIIIa, SDIVa)

NO

KOD

CODE

AD

NAME

ÖN KOŞUL

VOR.

T

U

L

AKTS

ECTS

1

INF001

Intelligente Systeme

Intelligent Systems

Akıllı Sistemler

 

2

 

2

6

2

INF002

Maschinelles Lernen

Machine Learning

Makine Öğrenmesi

 

2

 

2

6

3

INF003

Neuronale Netze

Neural Networks

Yapay Sinir Ağları

 

2

 

2

6

4

INF004

Verarbeitung Natürlicher Sprache

Natural Language Processing

Doğal Dil İşleme

 

2

 

2

6

5

INF005

Data Mining

Data Mining

Veri Madenciliği

 

2

 

2

6

6

INF006

Methoden der Datenanalyse

Methods for Data Analysis

Veri Analizi Yöntemleri

 

2

 

2

6

7

INF007

Information Retrieval and Extraction

Information Retrieval and Extraction

Bilgi Getirimi ve Çıkarımı

 

2

 

2

6

8

INF008

Empfehlersysteme

Recommender Systems

Önerici Sistemler

 

2

 

2

6

9

INF009

Programmierparadigmen

Programming Paradigms

Programlama Paradigmaları

 

2

 

2

6

10

INF010

IT Sicherheit

IT Security

Bilişim Sistemleri Güvenliği

 

2

 

2

6

11

INF011

Verteilte Systeme

Distributed Systems

Dağıtık Sistemler

 

2

 

2

6

12

INF012

Validation und Verifikation von Software

Software Validation and Verification

Yazılım Bağlamında Validasyon ve Verifikasyon

 

2

 

2

6

13

INF013

GPU Programmierung

GPU Programming

GPU Programlama

 

2

 

2

6

14

INF014

Computergraphik I

Computer Graphics I

Bilgisayar Grafiği I

 

2

 

2

6

15

INF015

Computergraphik II

Computer Graphics II

Bilgisayar Grafiği II

 

2

 

2

6

16

INF016

Grundlagen der Bildverarbeitung

Foundations of Image Processing

Görüntü İşlemenin Temelleri

 

2

 

2

6

17

INF017

Medizinische Bildverarbeitung

Medical Image Processing

Tıbbi Görüntü İşleme

 

2

 

2

6

18

INF018

Grundlagen der Computer Vision

Foundations of Computer Vision

Bilgisayar Görmesinin Temelleri

 

2

 

2

6

19

INF019

Game Design

Game Design

Oyun Tasarımı

 

2

 

2

6

20

INF020

Game Engine Architecture

Game Engine Architecture 

Oyun Motoru Mimarisi

 

2

 

2

6

21

INF021

Informationsvisualisierung

Information Visualisation

Bilgi Görselleme

 

2

 

2

6

22

INF022

Web Engineering

Web Engineering 

Web Mühendisliği

 

2

 

2

6

23

INF023

Mensch-Maschine Kommunikation

Human-Machine Interaction

İnsan-Makine İletişimi

 

2

 

2

6

24

INF024

Ausgewählte Themen der Angewandten Informatik I 

Applied Computer Science: Selected Topics I

Uygulamalı Bilgisayar Mühendisliği: Seçilmiş Konular I

 

2

 

2

6

25

INF025

Ausgewählte Themen der Angewandten Informatik II

Applied Computer Science: Selected Topics II

Uygulamalı Bilgisayar Mühendisliği: Seçilmiş Konular II

 

2

 

2

6

26

INF026

Ausgewählte Themen der Angewandten Informatik III

Applied Computer Science: Selected Topics III

Uygulamalı Bilgisayar Mühendisliği: Seçilmiş Konular III

 

2

2

 

6

27

INF027

Ausgewählte Themen der Angewandten Informatik IV 

Applied Computer Science: Selected Topics IV

Uygulamalı Bilgisayar Mühendisliği: Seçilmiş Konular IV

 

2

2

 

6

28

INF028

Ausgewählte Themen der Angewandten Informatik V

Applied Computer Sciences: Selected Topics V

Uygulamalı Bilgisayar Mühendisliği: Seçilmiş Konular V

 

1

 

2

3

29

INF029

Ausgewählte Themen der Angewandten Informatik VI

Applied Computer Sciences: Selected Topics VI

Uygulamalı Bilgisayar Mühendisliği: Seçilmiş Konular VI

 

1

 

2

3

30

INF030

Programmierprojekt I

Programming Project I

Yazılım Projesi I

     

4

6

31

INF031

Programmierprojekt II

Programming Project II

Yazılım Projesi II

     

4

6

32

INF032

Programmierprojekt III

Programming Project III

Yazılım Projesi III

     

4

6

 

 

Seçmeli Dersler - Bilgisayar Donanımı (SDIb, SDIIb, SDIIIb, SDIVb) 

Wahlbereich - Technische Informatik (SDIb, SDIIb, SDIIIb, SDIVb)

NO

KOD

CODE

AD

NAME

ÖN KOŞUL

VOR.

T

U

L

AKTS

ECTS

1

INF033

Echtzeitsysteme

Real Time Systems

Gerçek Zamanlı Sistemler

 

2

 

2

6

2

INF034

Übersetzerbau

Compiler Construction

Derleyici Tasarımı

 

2

 

2

6

3

INF035

Mobilkommunikation

Mobile Communication

Mobil Komünikasyon

 

2

 

2

6

4

INF036

Ausgewählte Themen der Technischen Informatik I

Computer Engineering: Selected Topics I

Donanımsal Bilgisayar Mühendisliği: Seçilmiş Konular I

 

2

 

2

6

5

INF037

Ausgewählte Themen der Technischen Informatik II

Computer Engineering: Selected Topics II

Donanımsal Bilgisayar Mühendisliği: Seçilmiş Konular II

 

2

 

2

6

6

INF038

Ausgewählte Themen der Technischen Informatik III

Computer Engineering: Selected Topics III

Donanımsal Bilgisayar Mühendisliği: Seçilmiş Konular III

 

2

2

 

6

7

INF039

Ausgewählte Themen der Technischen Informatik IV

Computer Engineering: Selected Topics IV

Donanımsal Bilgisayar Mühendisliği: Seçilmiş Konular IV

 

2

2

 

6

8

INF040

Ausgewählte Themen der Technischen Informatik V

Computer Engineering: Selected Topics V

Donanımsal Bilgisayar Mühendisliği: Seçilmiş Konular V

 

1

 

2

3

9

INF041

Ausgewählte Themen der Technischen Informatik VI

Computer Engineering: Selected Topics VI

Donanımsal Bilgisayar Mühendisliği: Seçilmiş Konular VI

 

1

 

2

3

10

INF042

Projekt Technische Informatik I

Computer Engineering Project I

Donanım Projesi I

     

4

6

11

INF043

Projekt Technische Informatik II

Computer Engineering Project II

Donanım Projesi II

     

4

6

12

INF044

Projekt Technische Informatik III

Computer Engineering Project III

Donanım Projesi III

     

4

6

13

ETE102

Grundlagen der Elektrotechnik

Fundamentals of Electrical and Electronics Engineering 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri

 

3

1

1

6

14

ETE201

Elektrische Netzwerke I 

Electrical Circuits I 

Elektrik Devreleri I

 

3

2

 

6

15

ETE202

Elektrische Netzwerke II

Electrical Circuits II

Elektrik Devreleri II

 

3

2

 

6

16

ETE311

Elektronik I: Halbleiterbauelemente

Electronics I: Semiconductor Components

Elektronik I: Yarı İletken Elemanlar

 

2

2

1

6

17

ETE303

Signale und Systeme

Signals and Systems

Sinyaller ve Sistemler

 

3

1

1

6

18

ETE332

Nachrichtentechnik

Telecommunications 

Telekomünikasyon 

 

3

2

 

6

19

MEC107

Konstruktionslehre I: Technisches Zeichnen und CAD

Design I: Technical Drawing and CAD

Tasarım Teknikleri I: Teknik Çizim ve Bilgisayar Destekli Tasarım

 

1

2

1

6

20

MEC207

Malzeme Teknolojisi

Material Science

Werkstofftechnik 

 

3

1

 

6

21

MEC208

Messtechnik

Metrology

Ölçüm Teknikleri

 

2

1

2

6

22

MEC313

Industrielle Automatisierungstechnik

Industrial Automation Technology

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi

 

3

1

1

6

23

MEC308

Industrielle Robotik I

Industrial Robotics I

Endüstriyel Robotik I

 

3

1

1

6

24

MEC321

Bildgestützte Automatisierung I

Image-Based Automation I

Görüntü Tabanlı Otomasyon I

 

3

1

1

6

25

MEC324

Bildgestützte Automatisierung II

Image-Based Automation II

Görüntü Tabanlı Otomasyon II

MEC321

3

1

1

6

26

ETE101

Digital Design

Digital Design

Sayısal Tasarım

 

2

1

1

5

 

 

Seçmeli Dersler - Bilgisayar Mühendisliği Teorik Kuramları ve Matematik (SDIc, SDIIc, SDIIIc, SDIVc) 

Wahlbereich - Theoretische Informatik und Mathematik (SDIc, SDIIc, SDIIIc, SDIVc)

NO

KOD

CODE

AD

NAME

ÖN KOŞUL

VOR.

T

U

L

AKTS

ECTS

1

INF045

Algorithmik und Komplexitätstheorie

Algorithmics and Complexity Theory

Algoritmalar ve Karmaşıklık Teorisi

 

2

2

 

6

2

INF046

Wissensrepräsentation und Automatisches Schließen

Knowledge Representation and Inferencing

Bilgi Gösterimi ve Akıl Yürütme

 

2

2

 

6

3

INF047

Codierungstheorie und Kryptologie

Code Theory and Cryptology

Kodlama Teorisi ve Kriptoloji

 

2

2

 

6

4

INF048

Grundzüge der Algorithmischen Geometrie

Principles of Algorithmic Geometry

Algoritmik Geometrinin Temelleri

 

3

1

 

6

5

INF049

Algorithm Engineering

Algorithm Engineering

Algoritma Mühendisliği

 

2

2

 

6

6

INF050

Ausgewählte Themen der Theoretischen Informatik I

Theoretical Computer Science: Selected Topics II

Bilgisayar Mühendisliğinin Teorik Temelleri: Seçilmiş Konular I

 

2

 

2

6

7

INF051

Ausgewählte Themen der Theoretischen Informatik II

Theoretical Computer Science: Selected Topics II

Bilgisayar Mühendisliğinin Teorik Temelleri: II

 

2

 

2

6

8

INF052

Ausgewählte Themen der Theoretischen Informatik III

Theoretical Computer Science: Selected Topics III

Bilgisayar Mühendisliğinin Teorik Temelleri: Seçilmiş Konular III

 

2

2

 

6

9

INF053

Ausgewählte Themen der Theoretischen Informatik IV

Theoretical Computer Science: Selected Topics IV

Bilgisayar Mühendisliğinin Teorik Temelleri: Seçilmiş Konular IV

 

2

2

 

6

10

INF054

Ausgewählte Themen der Theoretischen Informatik V

Theoretical Computer Science: Selected Topics V

Bilgisayar Mühendisliğinin Teorik Temelleri: Seçilmiş Konular V

 

1

 

2

3

11

INF055

Ausgewählte Themen der Theoretischen Informatik VI

Theoretical Computer Science: Selected Topics VI

Bilgisayar Mühendisliğinin Teorik Temelleri: Seçilmiş Konular VI

 

1

 

2

3

12

MAT108

Analysis II 

Calculus II 

Analiz II

 

3

2

 

6

13

MAT201

Differentialgleichungen

Differential Equations

Diferansiyel Denklemler

 

2

2

1

6

14

MAT302

Numerische Mathematik

Computer Numerics

Numerik Matematik

 

3

1

1

6

Seçmeli Dersler - İşletme Enformatiği (SDId, SDIId, SDIIId, SDIVd) 

Wahlbereich - Wirtschaftsinformatik (SDId, SDIId, SDIIId, SDIVd)

NO

KOD

CODE

AD

NAME

ÖN KOŞUL

VOR.

T

U

L

AKTS

ECTS

1

BWL101

Einführung in die Betriebswirtschaftslehre

Introduction to Business Administration

İşletmeye Giriş

 

2

2

 

6

2

VWL182

Einführung in die Volkswirtschaftslehre

Introduction to Economics

İktisada Giriş

 

2

2

 

6

3

BWL211

Einführung in die Wirtschaftsinformatik

Fundamentals of Business Informatics

İşletme Enformatiğinin Temelleri

 

2

   

3

4

BWL030

Organisatorisches Verhalten

Organizational Behavior

Örgütsel Davranış

 

2

2

 

6

5

BWL033

Personalmanagement

Human Resources Management

Personel Yönetimi

 

2

2

 

6

6

BWL214

Operationsmanagement

Operations Management

Operasyon Yönetimi

 

2

2

 

5

7

BWL216

E-Business

E-Business

E-İş

 

2

   

3

8

WIN313

Logistikmanagement und -technologien

Logistics Management and Technologies

Lojistik Yönetimi ve Teknolojileri

 

2

1

1

6

9

WIN204

Rechnungswesen und Bilanzierung

Accounting and Balancing

Muhasebe ve Bilanço

 

2

2

1

6

10

WIN209

Operations Research I: Lineare Modelle

Operations Research I: Linear Model

Yöneylem Araştırması I - Doğrusal Modeller

 

2

2

 

6

11

WIN316

Operations Research II - Stochastische Modelle

Operations Research II: Stochastic Models 

Yöneylem Araştırması II - Rassal Modeller

 

2

2

 

6

12

WIN309

Marketing

Marketing 

Pazarlama

 

2

2

 

6

13

WIN306

Informationssysteme für Produktion und Logistik

Information Systems for Production and Logistics

Üretim ve Lojistik için Enformasyon Sistemleri

 

1

 

2

6

14

WIN314

Qualitätsmanagement

Quality Management

Kalite Yönetimi

 

3

1

1

6

15

WIN351

Digitales Transformationsmanagement

Digital Transformation Management

Dijital Dönüşüm Yönetimi

 

2

2

 

6

16

BWL037

Betriebswirtschaftliche Datenanalyse

Business Data Analysis

İşletmesel Veri Analizi

 

2

2

 

6

17

VWL301

Internationale Wirtschaft 1

International Economics 1

Uluslararası İktisat 1

 

3

1

 

6

18

BWL201

Grundlagen des Marketing

Fundamentals of Marketing

Pazarlamanın Temelleri

 

2

2

 

6

19

BWL415

Operations Research

Operations Research

Yöneylem Araştırması

 

2

2

 

6

20

BWL007

Digitales Marketing

Digital Marketing

Dijital Pazarlama

 

2

2

 

6

21

BWL019

Computerunterstützte Statistik

Computer-aided Statistics

Bilgisayar Destekli İstatistik

 

2

2

 

6

 

Genel Seçmeli Dersler  (SDIe, SDIIe, SDIIIe, SDIVe) 

Freie Wahlfächer (SDIe, SDIIe, SDIIIe, SDIVe)

NO

KOD

CODE

AD

NAME

ÖN KOŞUL

VOR.

T

U

L

AKTS

ECTS

1

TUR009

Akademisches Turkisch 

Academic Turkish

Akademik Türkçe 

 

2

2

 

2

2

DEU121

Technisches Deutsch I

Technical German I

Teknik Almanca I

 

2

   

2

3

DEU122

Technisches Deutsch II

Technical German II

Teknik Almanca II

 

2

   

2